Dolgozóink
Hitélet
Alapítvány
Fenntartó
Felújítás
Csoportjaink
Dokumentumok
Dolgozóink

Hoholné Varga Tímea vagyok, 1984. május 18-án születtem Nagyváradon. Férjemmel és 2 gyermekemmel élek Erdőkertesen.

Óvodás éveimet már itt kezdtem, majd a helyi általános iskola tanulója voltam, a Lónyai utcai Református Gimnáziumban érettségiztem, majd az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán diplomáztam óvodapedagógus szakon. Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatásvezetői szakán tanulok.

2004 óta szeretettel és örömmel foglalkozom gyermekekkel, szakmámat egyben hivatásomnak is tekintem.
Örülök annak, hogy lehetőségünk adódik egy egyházi intézményben a gyerekekkel együtt megismerni Istent, és megtapasztalni az Ő végtelen feltétel nélküli szeretetét.

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
Antoine de Saint-Exupéry


2016-ban kaptam a megtisztelő feladatot, hogy vezessem az intézményt. Örömmel vállaltam el, Úrtól kapott feladatnak tartom, tőle kérem hozzá a bölcsességet minden nap.

„Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet.”/Zsoltárok 121:2/


Szaszák Emőke vagyok, 1983 május 11- én születtem Zilahon.

Az általános iskolát itt kezdtem Magyarországon, középiskolai tanulmányaimat a Gödöllői Református Líceumban végeztem. Sikeres államvizsgát a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán tettem egészségturizmus szakirányon.

Férjemmel 2003- ban költöztünk Erdőkertesre. Ide költözésünk után nem sokkal bekapcsolódtunk az Erdőkertesi Református Gyülekezet „vérkeringésébe”. Három fiúgyermeket nevelünk.
Bothné Zsolnay Anikó vagyok, a Csillag csoport egyik óvónénije.
Alap diplomámat a Kecskeméti Óvóképző Főiskolán szereztem. A diploma megszerzése után Budapesten helyezkedtem el, először az SzTK, majd a SZÁMALK óvodában. Gyermekeim(3) megszületése után pár év szünet következett, legkisebb gyermekem 9 éves kora után lakóhelyemen, Újpalotán helyezkedtem el a a Páskom park Óvodában, itt dolgoztam 1999-ig, ekkor költöztünk Erdőkertesre. Azóta itt dolgozom óvodapedagógusként. Időközben az alap diplomám mellé az ELTE-n fejlesztő pedagógusi és környezeti nevelői szakdiplomát szereztem, valamint pedagógus szakvizsgát tettem. Mikor tudomásomra jutott a református óvoda megalakulása és felmerült a kérdés, hol dolgozzam tovább, a református óvoda mellett döntöttem. Bár én római katolikus vagyok és hitemet aktívan gyakorolom, még is ide tettem le a voksom, mert fontosnak tartom, hogy a gyermekek már kis korukban megismerkedjenek a hittel, mert ebben látom a jövő zálogát.
Hiszem és vallom, hogy a hit teszi jobbá az embert, a világot és ez a fennmaradásunk záloga.


Pokoláné Bálint Júlia vagyok és mint könyvelő dolgozom az óvoda irodájában.
Kolozsváron születtem, Budapesten nevelkedtem és Erdőkertesen élek családommal, lassan 10 éve. A közgazdasági szakközépiskola és a mérlegképes okj képzés után cégeknél dolgoztam és gazdasági társaságokat könyveltem. Sokkal nagyobb örömet okoz nekem ezt az óvodát könyvelni elsősorban azért, mert a kisgyermekek és a jó Isten között dolgozhatok. Másodsorban azért, mert a kislányom is ide jár, ebben a közösségben nevelkedhet az én szemem és a jó Isten szeme előtt. Harmadsorban a legnagyobb örömet az okozza, amikor a kis szájával, a szép hangjával énekli azt, hogy "Szívem csendben az Úrra figyel ki segít!"
A Váchartyáni Református Missziói Egyházközséggel,vezetőnkkel, munkatársaimmal és Isten segítségével igyekszünk ezt az óvodát szívvel, lélekkel, hittel működtetni, fenntartani és jól könyvelni! Ehhez kérjük a jó Istent és a szülőket hogy segítsenek nekünk ezt megvalósítani!


Árgyelán Györgyinek hívnak. 1968. május 25-én születtem, Békéscsabán nőttem fel.
Az élet értelmének lázas, kamaszkori keresése közben találtam rá Megváltómra, egy evangélikus, ifjúsági közösségben. Tudatosan választottam egyházat és indultam az Evangélikus Teológiai Akadémiára, minél többet megtudni Bibliáról, hitről, Istenről. Közben férjhez mentem, öt gyermekkel áldott meg az Úr. Lelkész férjem mellett gyermek hittant, baba-mama klubot tartottam gyülekezeteinkben. Nógrád megyében népi mesemondóként is szerepeltem hagyományőrző alkalmakon. 2004-ben befejeztem óvodapedagógusi tanulmányaimat. Az őrbottyáni óvoda után, a veresegyházi Hangvár Alapítványi Óvodában dolgoztam. Az itt töltött évek alatt végeztem el a TSMT-terapeuta és az Állapot- és Mozgásvizsgálat Tanfolyamokat, hogy a szenzomotoros mozgásfejlesztéssel is könnyíteni tudjak a rám bízott organikusan sérült, vagy figyelemzavarral, részképesség problémákkal küzdő gyerekeknek. Jelenleg Galgamácsán élünk második férjemmel és két, még kiskorú fiammal.


Szaszák Levente vagyok, az óvodában a technikai problémák elhárításában segítem a kollégáim és a gyermekek életét, 2015 január 1-től pedagógiai asszisztensként dolgozom.
1993-ban érettségiztem a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban, majd a Gábor Dénes Főiskolán folytattam tanulmányaimat informatikai területen.
2013-ban gyógypedagógiai asszisztensi szakképesítést szereztem.
Műszaki pályafutásom során dolgoztam gyártás, szervizelés, adminisztrációs területen. Örültem annak, amikor a lakóhelyemhez közeli újonnan alakuló egyházi óvoda indulásakor megkérdezték, hogy részt tudnék-e venni az intézmény munkájában.
Feleségemmel és három fiúgyermekünkkel itt élünk Erdőkertesen. Hiszem, hogy életünk alakulása nem a véletlenek sorozata, hanem annak a teremtő Istennek a munkája, aki így mutatta meg az irántunk való szeretetét: „egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”/ 1János 4:9/


Balogh Kata vagyok, két gyönyörű gyermek boldog édesanyja.
Nagyszalontán születtem, tanulmányaimat is itt kezdtem, majd Nagyváradon folytattam, ahol elvégeztem a tanító-, óvónőképző szakközépiskolát. Később óvodapedagógus szakon végeztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.
Pályafutásomat tanítónőként kezdtem, de idővel rádöbbentem, hogy az óvodáskorú gyermekek lelki világa közelebb áll hozzám, ezért óvónőként folytattam hivatásomat.
Budapesten egy családias jellegű magánóvodában dolgoztam kilenc évig, majd miután családommal Őrbottyánba költöztünk, a helyi önkormányzati napköziotthonos óvodában helyezkedtem el.
Amikor meghallottam, hogy Erdőkertesen református óvoda indult, azonnal jelentkeztem, mert mindig is szerettem volna egy olyan helyen dolgozni, ahol a gyermekek értelmi, fizikai, érzelmi fejlesztése mellett lelkük hitbéli ápolásával is foglalkozhatok. Úgy érzem, hogy ebben a református óvodában elültethetjük a hit magocskáit a gyermeki lelkekben, hogy ebben az elidegenedett, rohanó, rideg világban boldog, kiegyensúlyozott, szerető emberekké válhassanak.

„Engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.” Lukács 18:16


Varga Annának hívnak. 1960-ban születtem Nagyváradon. Két gyermek édesanyja vagyok. Tanulmányaimat is Nagyváradon végeztem. 1994-ben jutottam hitre. 2001-ben kezdtem az óvodában dolgozni, mint dajka. Mikor elindult a református óvoda, úgy éreztem, hogy itt a helyem. Szeretem a gyerekeket és örömmel tölt el, hogy Isten jelenlétében dolgozhatunk együtt.
„De én vigadozni fogok az Úr előtt, víg örömre indít szabadító Istenem. Az Úr az én Uram ad nekem erőt…”
Habakuk 3,18-19


Rabbné Gubrán Margit vagyok. 1969.01.30-én születtem Gödöllőn. Születésem óta itt élek Erdőkertesen férjemmel és 10 éves gyermekemmel. Az Erdőkertesi Általános Iskola tanulója voltam. 2009 óta, mint dajka dolgozom az óvodában. A Római Katolikus Egyház tagja vagyok, ahová a hitbeli életem is köt.


Perina Éva vagyok, 1975. október 11-én születtem Budapesten. Két gyermekem van, egy fiú és egy lány. Általános iskolai tanulmányaim után a Békés Glasz Élelmiszerkereskedelmi Szakmunkásképzőbe jártam. Nyolc éve élek Erdőkertesen. Kisfiammal és kislányommal az erdőkertesi református közösségbe járunk.


Nagy Andreának hívnak. 1971.01.04-én születtem Vácott. Három gyermek édesanyja vagyok. 24 éves a legnagyobb lányom, 10 éves a középső lányom és 6 éves a kisfiam. 12 éve élek élettársi viszonyban a párommal. Dunakesziről költöztem 10 éve Erdőkertesre. 2014-ben elvégeztem a dajkaképzőt és a Szőlőfürt Református Óvodában kezdtem el dolgozni. Római katolikus vallású vagyok.


Takács Edit vagyok, Budapesten születtem, Alsónémedin töltöttem gyermekéveim. Kb 10 éve élek Erdőkertesen családommal. Vallásos családban nőttem fel, szüleim nagyszüleim, rokonaim számon tartva, számon kérve is a temploma járást. Az én életemben sok év telt el mire nem kötelességből tisztelem meg az Úr házát. Biztos a korral is jár, de én hiszem, hogy azoknak a tanítóknak is van ebben érdemük, akiktől hallhattam gyermekként Istenről. Gyermekként hallani, hogy Jézus csodákat tesz, mindig mindenben segít, még akkor is amikor nagyon fáj, és ennek a segítségnek csak egyetlen ára van: hálával kérni. „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek” Mt 7:7 Hálás vagyok amiért 2016 szeptemberétől a Szőlőfürt Óvodában dolgozhatok, mint óvónő.
Kis Csilla Diána vagyok, 1975 április 13-án születtem Nagyváradon.
Négy gyermekemmel, jelenleg Csörögben élek.

Középiskolai tanulmányaimat Budapesten végeztem, majd a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai karán dietetikus végzettséget szereztem. Nemrég elvégeztem az egyetem laktációs szaktanácsadói továbbképzését.
Gyermekeim születése előtt a Dél-Pesti kórházban dolgoztam dietetikusként.
Amíg gyermekeimmel otthon voltam, az ELTE főiskolai karán óvodapedagógus képesítést szereztem.

Nagy örömömre, tavaly kezdtem el dolgozni a Szőlőfürt Református Óvodában.
Legkisebb gyermekemmel, aki második házasságomból született, hálás szívvel jövünk minden nap óvodába, egy szerető közösségbe, ahol naponta gyakorolhatjuk és megtapasztalhatjuk Isten közelségét és szeretetét.

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!" Ézsaiás 41,10


Szőcs Andrea vagyok. Őrbottyánban lakom férjemmel és két iskolás fiammal. A kisgyermekkoromat Fejér megyében, Polgárdin töltöttem, majd iskolás éveimet már Budapesten, Rákospalotán. Nagyon fiatalon tudtam, hogy óvónő szeretnék lenni. Elvégeztem az óvónői szakközépiskolát, majd a főiskolát. 2009-ben pedig a fejlesztő pedagógusi szakot is. Az ott tanultakat jól tudom alkalmazni a mindennapokban.
Rákospalotán közelebbről is megismerhettem a palóc népszokásokat, hagyományokat, talán ezért szeretem a népzenét, a néptáncot, amit szíveses tovább is adok a gyerekeknek az óvodában, táncházban.
Református vagyok, és hitben élek. Nagyon örültem, mikor az Úr segítségével idejöhettem a Szőlőfürt óvodába dolgozni, 2017 nyarán. Szeretném sok kisgyereknek napját harmonikussá, örömtelivé tenni.
„… amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.” Máté 21,22


Juhász Sára vagyok, 1993. május 27-én születtem, Váchartyánban élek.
Pedagógiai tanulmányaimat 2016-ban, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán fejeztem be, Újpesten.
Váchartyánban nőttem fel, s gyermekkorom óta a helyi református gyülekezetbe járok. Gyerekként lelkes táborozóként voltam jelen, majd lassan a szolgálók sorába léptem. Vezettem ifjúsági csoportot, tartottam gyermek istentiszteletet, most pedig az óvodás és kisebb korú gyermekekre vigyázok havi rendszerességgel.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy ebben az óvodában kezdhettem a pályafutásomat és igyekszem helytállni. Naponta fordulok Istenhez bölcsességért, vezetésért.
Fontosnak tartom gyermekeink hitre való nevelését, és azt hogy Jézushoz terelgessük őket, hogy minél előbb szívükbe fogadják Őt.
„Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.” Lukács 8,15